Domov Obvestila in objave Predpisi in odloki

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v občini Rače - Fram, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje

Predpisi, na katere predpis vpliva